dordrecht in de oorlog

Dordrecht in de oorlog

dordrecht in de oorlog

Was Dordrecht in de oorlog? Dordrecht, een stad gelegen in Zuid-Holland, kent een rijke geschiedenis van betrokkenheid bij oorlogen die een diepe stempel hebben gedrukt op het verloop van de Nederlandse geschiedenis. Zowel in de 80-jarige Oorlog (1568-1648), een cruciale periode voor de onafhankelijkheid van Nederland, als tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) speelde Dordrecht een

eerderlater