ANBI

Stichting Het Dordts Patriciërshuis is met ingang van 1 juli 2011 geregistreerd als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan te downloaden.

Financiële verantwoording

Klik hier om de meest recente jaarrekening te downloaden.

Jaarverslag

Klik hier om het meest recente jaarverslag te downloaden.