Met andere ogen: Slavernij en het Dordts erfgoed.

(23 juni 2023 t/m 1 juli 2024)

Wanneer je langs het Dordts Patriciërshuis loopt, dan ken je nog niet het verhaal achter het gebouw en zijn eigenaren/bewoners door de jaren heen. Een verhaal dat nauw verbonden is met het koloniale verleden van Dordrecht. Om bewustwording te creëren over dit verleden is deze tentoonstelling gemaakt in samenwerking met Koloniaal Verleden Dordrecht. Er wordt een uitgebreid beeld geschetst van de “handel en wandel” van de familie Trip. Een telg uit dit geslacht, Jacob Trip de Jonge, liet in het midden van de 17 de eeuw het pand bouwen waarin thans het Dordts Patriciërshuis is gevestigd. De betrokkenheid bij het kolonialisme gaat verder dan alleen de leden van de familie Trip. Dat blijkt uit het familienetwerk. Door huwelijken werden diverse invloedrijke regentenfamilies met elkaar verbonden.

Suikermolen

In de loop van de 17 de eeuw werd Amsterdam een belangrijke markt voor suiker in Noordwest Europa. Dordrecht gold als derde belangrijke ‘suikerstad’ in de Republiek. De slavernij is onlosmakelijk verbonden met de suikerraffinage. Hierin speelde de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie (WIC) een sleutelrol via de Trans-Atlantische “driehoekshandel”. De slaven werden in West-Afrika gekocht en vervolgens op schepen onder mensonterende- en onhygiënische omstandigheden) naar de Caraïbische eilanden en Noord- en Zuid-Amerika vervoerd. Op plantages werd suiker verbouwd door gedwongen arbeid van deze tot slaafgemaakte mensen. Er zijn veel namen bekend van Dordtse eigenaren van suikerplantages in Pernambuco (kolonie in Brazilië: 1630-1654) en Suriname (kolonie vanaf 1667). In onderstaand boekje valt hier meer over te lezen.