Pictura in the picture

(13 maart – 31 oktober 2024)

Jubileum

In 1774 werd het Teekengenootschap Pictura in Dordrecht opgericht door Abraham van Strij en drie vrienden. Een voormalig bewoner van ons pand rond die tijd was burgemeester Anthonij van den Santheuvel. Een familielid van hem, Pieter van den Santheuvel van Driel, is als beschermheer van essentieel belang geweest is voor Pictura, dat dit jaar haar 250-jarig jubileum viert.

Expositie van tekeningen en schilderijen

Pictura in the picture 1

Abraham van Strij: Een zittende man met een stenen kruik aan een tafel

De tekenkunst wordt wel de moeder van alle kunsten genoemd. Daarom viert Het Dordts Patriciërshuis dit jubileum met het exposeren van tekeningen van niet alleen Abraham en Jacob van Strij, maar worden er ook werken getoond van wat minder bekende “Picturianen”, die omstreeks 1800 in Dordrecht werkzaam waren.

Pictura in the picture 2

Leendert de Koningh: Studie van een naar rechts gewende vrouw met een mand aan haar arm

Enkele daarvan, zoals J.C. Schotel, Michiel Versteegh, Leendert de Koningh en Martinus Schouman, verwierven evenals de gebroeders van Strij (inter)nationale bekendheid. In de stijlkamers van het museum zijn ook schilderijen in vele genres te zien.

Pictura in the picture 3

Martinus Schouman: Schepen op de Oude Maas voor Dordrecht

Catalogus

Bij de tentoonstelling is ook een catalogus verschenen van de hand van kunsthistoricus Charles Dumas. In deze catalogus, die circa 300 afbeeldingen telt, worden de kunstwerken in de expositie uitgebreid beschreven. Bovendien is van elk van de zeventien kunstenaars in deze tentoonstelling een korte biografie opgenomen, vergezeld van – indien mogelijk – een portret.

Pictura in the picture 4

Jacob van Strij: Heuvelachtig rivierlandschap met herders en vee

Woelige tijden

Omstreeks het oprichtingsjaar van Pictura begint in de Nederlandse Republiek de strijd om de democratie.
Een aaneenschakeling van revoluties, staatsgrepen en (burger)oorlogen, in een tempo en op een schaal die in Europa niet eerder is voorgekomen – zo laat de periode vanaf dit jaar tot 1815 zich het beste kenschetsen. In de film “Het ontstaan van het Koninkrijk”, die in de kelder van het museum te zien is, wordt dit allemaal op een overzichtelijke wijze in beeld gebracht.

Het ontstaan van het Koninkrijk

Wandeling

Binnenkort wordt de laatste hand gelegd aan een wandeling tussen het Dordts Patriciërshuis en het Dordrechts museum waar van 25 februari tot 1 september de tentoonstelling “Van schets tot schilderij” te zien is. Deze wandeling voert langs diverse woonhuizen waar leden van Pictura hebben gewoond.

https://www.dordrechtsmuseum.nl/nu-te-zien-en-te-doen/de-gebroeders-van-strij/