Tekeningen en prenten van Dordtse meesters

De collectie tekeningen en prenten die in het bezit zijn van het Dordts Patriciërshuis bestaat uit enige tientallen werken. Zij vangt aan met Aart Schouman (1710-1792) en eindigt met George Adam Schmidt (1791-1844) als het geboortejaar als richtlijn wordt genomen. Sommige tekeningen waren bedoeld als oefeningen of als studiemateriaal, andere werden gedetailleerd uitgewerkt om als […]

Ode aan de synode

EXPOSITIE KERKELIJKE EN POLITIEKE STRIJD IN PRENTEN Ten tijde van prins Maurits, stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van de Staten van Holland, woedde een felle kerkelijke en politieke strijd die het land aan de rand van een burgeroorlog bracht. Kerkelijk ging de strijd over het gezag van […]

Glas door de eeuwen heen

Bekijk hier het online magazine over deze tentoonstelling. Ongeveer 4.000 jaar geleden is, waarschijnlijk in Mesopotamië (het huidige Irak), ontdekt hoe men glas kon maken. Kleine glazen voorwerpen werden vervaardigd door glasdraden rond een kern van klei aan te brengen waarna het geheel egaal glad werd gerold op een platte steen. Dit wordt de kernglastechniek […]