HUISREGELS FOTOGRAFIE IN HET DORDTS PATRICIËRSHUIS, MUSEUM AAN DE MAAS.

Hartelijk welkom in het Dordts Patriciërshuis! Wij zijn een huismuseum dat
geopend is voor publiek van woensdag t/m zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.
Buiten deze openingstijden is het pand op afspraak beschikbaar voor andere
activiteiten.

Voor bruidsreportages gelden de volgende afspraken:
 U dient de aanwijzingen van de medewerkers van het museum te allen tijde op te
volgen.
 Zonder overleg mogen er geen meubels of kunstvoorwerpen worden verplaatst.
 Omdat u zich in een Museum bevindt is het niet toegestaan om in het pand of voor
de deur confetti, rijst e.d. te strooien.
 Het terras aan de achterzijde van het pand is niet beschikbaar voor het maken van
foto’s.
 Het bordes aan de voorzijde is beschikbaar voor het maken van foto’s mits dit geen
hinder oplevert voor de buurtbewoners.
 Er mogen buiten het bruidspaar maximaal 4 personen extra aanwezig zijn bij de
fotoshoot.
 Omdat de locatie zich in een doodlopende straat bevindt waar bovendien weinig
parkeergelegenheid is verzoeken wij u dringend geen andere gasten uit te nodigen
die tijdens de fotoshoot buiten wachten.
 De beschikbare tijd voor een fotoshoot is 90 minuten; extra tijd dient u met de
medewerkers van het museum te bespreken.

Indien u door omstandigheden niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunt zijn belt u naar
het museum: telnummer 078-8438746 om de medewerkers van het museum hiervan op de
hoogte te stellen.