HUISREGELS FOTOGRAFIE IN HET DORDTS PATRICIËRSHUIS, MUSEUM AAN DE MAAS.

Het Patriciërshuis is een huismuseum wat geopend is voor publiek van
woensdag t/m zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. Er zijn tijdens openingstijden
museumbezoekers in ons pand; in goed overleg kunnen bezoekers en
bruidspaar gelijktijdig gebruik maken van ons mooie museum.

Voor bruidsreportages tijdens openingstijden gelden de volgende afspraken:
 U dient de aanwijzingen van de medewerkers van het museum te allen tijde op te
volgen.
 Tijdens de openingstijden (woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00) dienen alle
deuren van het Museum geopend te blijven.
Alleen in overleg met de aanwezige medewerkers van het museum mag de deur
van een kamer of zaal voor een korte tijd worden dichtgedaan.
 Zonder overleg mogen er geen meubels of kunstvoorwerpen worden verplaatst.
 Omdat u zich in een Museum bevindt is het niet toegestaan om in het pand of voor
de deur confetti, rijst e.d. te strooien.
 Het terras aan de achterzijde van het pand is niet beschikbaar voor het maken van
foto’s.
 Het bordes aan de voorzijde is beschikbaar voor het maken van foto’s mits dit geen
hinder oplevert voor de bezoekers van het museum.
 Er mogen buiten het bruidspaar maximaal 4 personen extra aanwezig zijn bij de
fotoshoot.
 De beschikbare tijd voor een fotoshoot is 90 minuten; extra tijd dient u met de
medewerkers van het museum te bespreken.

Indien u door omstandigheden niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunt zijn belt u naar
het museum: telnummer 078-8438746 om de medewerkers van het museum hiervan op de
hoogte te stellen.