HUISREGELS FOTOGRAFIE

Hartelijk welkom in het Patriciërshuis voor het maken van een fotoreportage.

De stijlvolle kamers, kelder en authentieke zolder lenen zich bij uitstek voor het maken van
foto’s.

Het Patriciërshuis is een huismuseum wat geopend is voor publiek van woensdag t/m
zondag tussen 13.00 en 17.00 uur.

Tijdens openingstijden kunnen onder voorwaarden fotoshoots plaatsvinden!

Voor fotoreportages gelden de volgende afspraken:

 U dient de aanwijzingen van de medewerkers van het museum te allen tijde op te volgen.
 15 minuten voor aanvang is de fotograaf welkom.
 Er mogen max. 4 begeleiders met het bruidspaar mee komen; i.v.m. beperkte
parkeermogelijkheden, verkeer en geluidsoverlast zijn er max. 2 auto’s welkom.
 Zonder overleg mogen er geen kunstvoorwerpen worden verplaatst, de tafelpiano mag
niet worden bespeeld.
 Omdat u zich in een Museum bevindt is het niet toegestaan om in het pand of voor de
deur confetti, rijst e.d. te strooien.
 Het terras aan de achterzijde van het pand is niet beschikbaar voor het maken van
foto’s, het bordes aan de voorzijde wel, mits dit geen hinder oplevert voor de
buurtbewoners en voorbijgangers.
 Het Patriciërshuis bevindt zich in een doodlopende straat met weinig parkeergelegenheid,
vergeet de parkeermeter niet, er wordt regelmatig gecontroleerd.
 De beschikbare tijd voor een fotoshoot is 90 minuten en bedraagt € 250,00.
De begin en eindtijd is met u vooraf besproken en per mail in een tijdslot vastgelegd.
Wij houden ons strik aan de afgesproken eindtijd.
Komt u later dan het afgesproken tijdstip dan blijft de afgesproken eindtijd van kracht.
U kunt dan in overleg met de medewerkers ter plaatse door middel van contante betaling, pin of
tikkie voor € 50,00 een uur extra tijd reserveren als de situatie dat toe laat.
U belt naar 078-8438746 (b.g.g. 06 57277705) om ons op de hoogte te stellen als u later komt.

Covid regels!
De maatregelen die op 2 november j.l. van kracht zijn geworden schrijven voor, dat er bij een bezoek (dus
ook bij een fotoshoot) aan het Dordts Patriciërhuis een coronatoegangsbewijs de zg QR code moet worden
getoond.
De eindtijd van een shoot is 17.00 uur.

Wij vinden het trouwens erg leuk als je je ervaringen wilt delen met je familie en vrienden op Instagram, Facebook en Tripadvisor!