Cornelis & Hendrik Kuipers en hun Dordtse tijdgenoten (28 september t/m 18 februari 2017)

 

Leven en werk van Cornelis Kuipers

Tijdgenoten van Cornelis Kuipers

Hendrik Kuipers

Cornelis Kuipers werd op 21 juni 1739 te Dordrecht geboren als zoon van Hendrik Kuipers en Cornelia van Nispen. Zijn levensloop wordt beschreven door Dr. Richard Harmanni in het boek, dat ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Dordts Patriciërshuis is verschenen. Het Dordts Patriciërshuis streeft ernaar om haar collectie permanent aan het publiek te tonen. Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal dient er hierop helaas een uitzondering te worden gemaakt voor de collectie tekeningen  en aquarellen. Het eerste lustrum van het museum leek de initiatiefnemers van het museum dan ook een mooie gelegenheid om een deel van deze collectie ten toon te stellen. Vrij recent konden twee pendantportretten van een echtpaar, getekend door Hendrik Kuipers (1764-1798) worden aangekocht. Het werk van deze oudste zoon van Cornelis Kuipers, die reeds op de jeugdige leeftijd van 34 jaar overleed, is uiterst zeldzaam.
Lees meer > Lees meer > Lees meer >