Het ontstaan van het Koninkrijk (7 januari-31 mei)

In november 2013 is de landing van Willem I te Scheveningen nagespeeld met Huub Stapel in de hoofdrol. Maar wat ging er vooraf aan deze gebeurtenis? Filmmaker Frank Peters geeft op basis van historisch beeldmateriaal een prachtig inkijkje in deze belangrijke periode in de vaderlandse geschiedenis tussen 1780 en 1815.

Een trailer van deze film is alvast te bekijken via onderstaande link

http://youtu.be/uyzg18vNu5U

Het script is samengesteld door Joost Welten. Hij heeft in 2011 de De La Courtprijs ( een soort PC Hooftprijs voor wetenschappelijke literatuur) ontvangen voor zijn boek over de dienstplicht ten tijde van Napoleon. Volgens het VSB-fonds, dat de film heeft gefinancierd, is er “een kwalitatief zeer goede film gemaakt, die vertoning op de nationale TV zou rechtvaardigen”.

Naar aanleiding van de eerste viering van “Koningsdag nieuwe stijl” in Dordrecht is er speciale aandacht voor het jaar 1815: 200 jaar geleden werd in een vergadering van de Staten-Generaal het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen. De plechtige inauguratie van koning Willem I van Oranje-Nassau werd enigszins verhaast door de onheilsberichten uit Frankrijk. Napoleon was op oorlogspad tot hij bij Waterloo definitief werd verslagen. Een belangrijke gebeurtenis die beslissend was voor de toekomst van Nederland en Europa..

Naast bovengenoemde film is er een collectie schoolplaten te zien, die het Dordts Patriciërshuis in bruikleen heeft gekregen van het Nationaal Onderwijsmuseum, dat in juni 2015 zal worden heropend. De schoolplaten zijn onderdeel van de collectie Oud Goud, het illustratie-archief van uitgeverij Wolters Noordhoff. 

 

Generaties kinderen zijn met deze illustraties opgevoed. Voor de jongere generaties is het een mooie gelegenheid om te ervaren hoe hun ouders geschiedenisles kregen. 

 

In de maanden januari en februari worden om 14.00, 15.00 en 16.00 uur gratis rondleidingen aangeboden, waarin onder andere wordt uitgelegd wat de “Franse tijd”  ons heeft gebracht.

Lees meer